Privacy Statement

Algemeen

Dit is de privacy statement en cookie policy van Dennis Bouw (dennis-bouw.nl). Dennis Bouw is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Dennis Bouw respecteert de privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet.

Dennis Bouw kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. Het advies is dan ook om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Verwerkte gegevens

Dennis Bouw maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die aan de beheerder/hoster van website wordt verstrekt zonder dat daar enige bewustzijn van is. Wanneer dennis-bouw.nl wordt bezocht, worden een aantal technische gegevens verzameld:

 • het IP-adres van de computer;
 • het besturingssysteem dat gebruik wordt;
 • de internet browser waarmee wordt gesurft;
 • de laatste internetpagina die u hebt bezocht voordat u op dennis-bouw.nl kwam;
 • en de pagina’s die u binnen dennis-bouw.nl bezoekt.

Dennis Bouw verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een bestelling wordt geplaatst of als u een e-mail stuurt. De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens:

 • naam;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als er een bestelling wordt aanmaakt;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld.

 

Jonger dan 16 jaar?

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts persoonsgegevens aan dennis-bouw.nl verstrekken als u daarvoor toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Dennis Bouw gebruikt. Dennis Bouw houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser u precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. Dit wordt gedaan om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan Dennis Bouw verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die op de website komen;
 • om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om fraude en misbruik te voorkomen.

 

Ontvangers

Dennis Bouw zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Dennis Bouw.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Dennis Bouw is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Dennis Bouw niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Dennis Bouw gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan ju het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

Google Analytics

Dennis Bouw maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Dennis Bouwte helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Dennis Bouw en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

 

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Dennis Bouw mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is om zelf via een gebruikersaccount in te kijken, kan je een gespecificeerd verzoek tot Dennis Bouw richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per post over het verdere verloop van de procedure.

Dennis Bouw zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Dennis Bouw de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Dennis Bouw stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Dennis Bouw de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Dennis Bouw de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Dennis Bouw niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Dennis Bouw de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Dennis Bouw schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Dennis Bouw de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 december 2016.